میان ترم

:: میان ترم

 

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند؛ امتحان میان ترم دروس مهندسی پلاستیک و شیمی فیزیک پلیمرها به شرح زیر می باشد:

 

 

مهندسی پلاستیک روز شنبه 1395/02/04 ساعت 11.30 الی 13.30

شیمی فیزیک پلیمرها روز دوشنبه 1395/02/13 ساعت 14 الی 16

 


مبانی علم مهندسی پلیمر منبع : مبانی علم مهندسی پلیمرمیان ترم
برچسب ها : مهندسی ,فیزیک پلیمرها ,شیمی فیزیک ,مهندسی پلاستیک ,شیمی فیزیک پلیمرها

تجدید نظر درباره نمرات پایانی

:: تجدید نظر درباره نمرات پایانی

 

دانشجویان محترم در نظر داشته باشند که برگه پاسخنامه پایانی شما به منزله پاسخ دادن به سوالات خواسته شده می باشد نه تراوشات ذهنی، سایر مطالب یاد گرفته از درس و یا التماس و خواهش های لابه لای سطرها در مورد مشکلات شخصی و کاری و ...  دریافت هر ایمیل یا کامنت با مضمون درخواست نمره قظعا کاهش نمره پایانی به دنبال خواهد داشت.

ضمنا مسائل شخصی شما اعم از مشکلات شخصی، کاری، سربازی، روحی و روانی به هیچ عنوان به بنده ربطی نداشته و من مسئول رسیدگی به برگه های پایانی شما می باشم.

در مورد تحویل پروژه درس مهندسی پلاستیک هم لازم به توضیح است که تاریخ تحویل تا روز 1394/10/27 می باشد.


مبانی علم مهندسی پلیمر منبع : مبانی علم مهندسی پلیمرتجدید نظر درباره نمرات پایانی
برچسب ها : پایانی